SEO оптимизация

[seo][bleft]

Регистрация фирма Русе


Регистрация фирма Русе
В настоящата статия ще Ви представим ценна и полезна информация, касаеща регистрация на фирма, издаване на  пълномощно за регистрация на фирма,  отваряне на фирма   в град Русе и околността, както и какви документи се изискват за да сторите всичко това.

Етествено, в статията ще видите и преоръчана от нас фирма, която може да подготви всичките документи, за да не губите време, енергия и ресурси, но преди това, нека Ви запознаем с по-важното, а именно - какви са необходимите документи за регистрация на фирма:
Заявление по образец А4
Дружествен договор и учредителен протокол
Спесимен/Образец от подписа на управителя
Декларации
Такси

Цената на цялата процедура е около 200 лева, като често счетоводителите подготвят всички по-горе изброени документи и ги предоставят на клиента, готови за подписване и подпечатване.
С други думи, счетоводителят, без значение в коя точка на България се намира, може да Ви подготви документите, да Ви ги изпрати по електронен път, а Вие стриктно да спазите инструкциите, които в допълнителен файл Ви е подготвил.


Тарифата при подаване на заявление за вписване на обстоятелства относно ООД по електронен път, таксата е в размер на 55 лв (от 14.02.2014 г.). При подаване на заявление за запазване на фирма (Д1) по електронен път, таксата е 20 лв. По електронен път документи за регистрация на ООД могат да подават само адвокати, когато става въпрос за заявители, които не са управители на фирмата.


По отношение на документите, заявлението по образец А4 се заявява от управителя/управителите на дружеството, като може да бъде заявено и от адвокат, след необходимо писмено пълномощно.
Дружественият договор  съдържа фирмата, предмета на дейност, размера на капитала, размера на дяловете, в случай че е ООД, а ако е ЕООД, то капитала е 100 %, както и други права и задължения на управниците.
Спесименът представлява образец от подписа на управителя,много важна част, за да се предотвратят бъдещи измами и злоупотреби.

Накратко, обикновен потребител трудно би се справил, и именно поради тази причина Ви препоръчваме да се обърнете към представител на счетоводна фирма Евристика - град Русе.

Няма коментари: