Последователи

Дигитален маркетинг

Ако сте стобственик на дигитална агенция, можете да участвате в сайта, публикувайки ПР статии! Подробности можете да научите на имейл office at w-seo.com

Интернет реклама

Едва ли има човек, който да не си дава сметка, че чрез ефективна онлайн реклама, може да подобри бизнесът си, продажбите си, да повиши броя клиенти. Ние, екипът на компанията предлагаме на Вашето внимание ценни съвети за това, как да го сторите, при това - безплатно. Четете всеки ден www.PRpuzel.com и поканете Вашите приятели в сайта!

SEO оптимизация на сайтове

SEO оптимизация на сайтове и по-добро класиране в Google и други търсещи машини. Ако търсите професионални SEO решения - то тогава W-SEO.com е Вашата компания, която ще изгради стратегия, с която да покорите върховите позиции!

Нотариус Надежда Атанасова Маркова № 409 - град Бургас

Нотариус Надежда Маркова изповядва сделки с недвижими имоти , както следва:
 - нотариален акт за  продажба на недвижим имот;- нотариален акт за  дарение на недвижим имот;- нотариален акт за  замяна на недвижими имоти;- нотариален акт за прехвърляне на  недвижим имот срещу задължение за   издръжка и гледане;- нотариален акт за  учредяване право на строеж или друго вещно право или сервитут върху недвижим имот;- нотариален акт за удостоверяване на право на собственост върху имот;- нотариален акт за учредяване на право на ползване  върху недвижим имот;- нотариален акт за доброволна делба  на недвижим имот;-нотариален акт за учредяване на договорна ипотека; -молба – съгласие за заличаване на договорна ипотека;-молба за учредяване на законна ипотека;-молба –съгласие за заличаване на законна ипотека. 
Естествено, друг тип услуги, касаещи прехвърляне на движимо имущесто, като прехвърляне на мотоциклети, автомобили, камиони, лодки и други.

В случай, че се нуждаете от следните нотариални услуги, т.е. от нотариус в Бургас, който да състави и завери следните документи:
– Съставяне и подписване на нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти.
– Удостоверяване на подписи, дата и съдържание на представени пред него от страните документи.
– Удостоверява верността на преписи от документи
– Обявяване на саморъчни завещания.
– Приемане за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа.
– Други специфични нотариални услуги.
то тогава Нотариус Маркова е правилното решение! 
Заявете час още днес, използвайки сайта на нотариуса, кликайки по-горе върху препратката, или пък позвънете на телефонът, който е: 056 841 444 и потърсете подробности, както и информация за таксата и други актулани неща, свързани с предстоящата Ви сделка.
Естествено, можете да посетите и офисът на кантората, който се намира на адрес град Бургас, ул. Цар Симеон I-ви, 71, ет.1.

Няма коментари: