SEO оптимизация

[seo][bleft]

Счетоводно обслужване на малкият и средния бизнес 

В съвременния свят пазарните условия са такива, че е просто нереалистично да се води бизнес компетентно без правилно разработена система за правилното и навременно водене на счетоводството на вашият бизнес.

По правило доста големите компании имат персонал от висококвалифицирани одитори и счетоводители, които са длъжни да поддържат реда във финансовите документи на компанията, също така подават необходимите отчети в данъчната служба, статистиката и водят компетентни счетоводни записи. Всеки знае, че финансовата сигурност на всяко предприятие е доста сериозен въпрос, на който трябва да се обърне необходимото внимание.

Услуги за счетоводна поддръжка:

  • -      Регистрация на фирма
  • -      Регистрация по ЗДДС
  • -      Изготвяне на индивидуален сметкоплан
  • -      Данъчно, осигурителна, счетоводна консултация;
  • -      Адекватно и коректно водене на счетоводството на фирмата;
  • -      Подготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
  • -      Представляване на фирмата пред държавните институции пред НАП, НОИ и т.н.
  • -      Справки за отпускане на кредит от банките;
  • -      Внасяне и възстановяване на ДДС в България;
  • -      Възстановяване на ДДС от Европейския съюз;

 

Етапи на действие и започване на работа със счетоводна къща Митков Консулт ЕООД гр. София

При започване на взаймоотношения с вече съществуваща фирма:

Ние имаме нужда от възстановяване на архив от данни от старият Ви счетоводител или счетоводна къща. Ако това поради някаква причина не може да се изпълни ще трябва да заплатите 50% за всеки възстановен месец, тъй като е необходимо отново да се осчетоводят всички приходни и разходни документи за периода.

Сключване на договор за предоставяне на счетоводните услуги. Такова споразумение отразява целия списък на услугите, които сте избрали. Тук е мястото където се договаря от какво имате нужда, какво ще бъде изпълнявано за вашата компания, всеки клиенти си е индивидуален, като ние се опитваме да бъдем от полза на бизнеса, но пък и да не се натоварваме с излишни задачи, които могат да се извъшрват във вътрешните отдели на фирмата. Всяка една работа, която се очаква да се свърши извън пределите на офиса, води до нейното забавяне.

Най-честите правни форми за фирми, които имат нужда от счетоводно обслужване са ЕООД или ООД.

В повечето случай малките фирми с документи до 200-300 броя на месец търсят външен счетоводител за да може да им се води счетоводството, за приходите, разходите, задълженията, вземанията и като цяло всичко свързано с държавата, декларации, данъци, осигуровки, болнични и т.н.

 

Счетоводни услуги за новостартираща фирма в София

Ако фирмата е сега започваща, правим безплатна консултация преди регистрацията, където най-често се обсъждат въпроси, свързани с капитала, основната дейност, персонала, осигуряването, данъците и т.н. Където собственика на фирмата може да получи повече информация и точно това от което се нуждае.

След което се сключва договор за счетоводни услуги, подготвя се всичката необходима документация, пълномощно за пред НАП и НОИ.

Използвайки услугите на нашата компания, вие получавате определени предимства. Спестявате време и пари при избора на собствен персонал. Тъй като ще трябва да поемете разходите за компютърни програми, различни канцеларски материали, както и специални списания и вестници. Освен това ще можете да решавате всички въпроси и проблеми много по -бързо, тъй като вече имаме богат опит в тази област. Нашата счетоводна къща в София Митков Консулт ЕООД, носи пълна отговорност за дейността си.

Можем да кажем с пълна увереност, че като се свържете с нашата компания, можете да сте напълно сигурни, че услугите ще бъдат предоставени своевременно и с високо качество.

Няма коментари: