SEO оптимизация

[seo][bleft]

Дигитален маркетинг и SEO оптимизацияДигиталният маркетинг се развива динамично в стремежа на бизнесите да удовлетворят максимален брой клиентски очаквания.

Значението на реклама обаче не търпи промяна – независимо от средата на разпространение или изменящите се потребителски навици, тя съхранява своето влияние и роля за развиването на бизнеса.

Рекламата в дигиталния свят се разпространява основно в социалните мрежи и Google, като и двата метода популяризират ефективно бранда и го свързват по-лесно с целевите сегменти. Когато пък се комбинира със СЕО, то резултатите наистина могат да бъдат страхотни.

Google рекламата е позиционирана в резултатите от търсачката или под формата на банерни реклами в сайтове по поразбиране. Какво още трябва да знаем за нея?

Очаквана рекламна комуникация

Основна отличителна характеристика на Google рекламата е, че тя представлява желана форма на рекламна комуникация. Това означава, че потребителите доброволно посещават търсачката с цел търсене и намиране на информация, която задоволява техните потребности.

Пътеката на потребителското пазаруване стартира именно в търсачката, където клиентът въвежда ключови думи или изрази, с които да намери желаната информация. Спрямо думите на търсенето, Google показва резултатите, като първите от тях са реклами.

Това спомага на потребителите лесно и бързо да открият резултати, сходни с тяхното търсене. Така Google рекламата дава по-висока разпознаваемост на съответния бранд и му спомага да постигне ръст в продажбите.

Ето няколко причини да започнете работа с дигитални специалисти.

Форми на Google реклама

Условно Google рекламата се поделя на два вида според разположението си – реклама в резултатите на търсачките и дисплейна реклама в страници на сайтове. И двата вариант са често използвани от брандовете и дават ефективност, но между тях има няколко съществени разлики.

Рекламата в Google се смята за очаквана, но желана. Потребителите са наясно, че ще открият рекламни предложения според своето търсене, но това е и тяхната цел – да намерят бързо и лесно отговор на поставения въпрос. От друга страна, дисплейната реклама е очаквана, но сравнително по-нежелана.

Това може да се обясни с явлението банерна слепота, когато потребителите влизат в даден сайт и знаят къде е разположена рекламата, но не отправят фокуса си към нея. Това се забелязва в случаите, когато посетителите влизат в дадения сайт с цел, различна от извършване на покупка. Тогава изникването на реклами по-скоро пречи на сърфирането и потребителското изживяване, отколкото да приканва към кликване върху рекламата.SEO оптимизация и маркетинг – рекламни стратегии, по-добро класиране в Google

Познаване на аудиторията

Важен аспект от създаването и разпространението на Google рекламата е познаването на аудиторията. Това означава да се проведе проучване, което да отсее целевите сегменти, чиито нужди рекламираният бранд може да удовлетвори.

В полето на проучването трябва да се изследва пазарната ниша, потребителските намерения при търсене, най-високочестотните думи при търсене, характеристики на сегментите и др. На база проведеното изследване, следва да се откроят целевите сегменти, към които да се отправят рекламните послания.

Познаването на аудиторията е важна в изграждането и създаването на рекламни послания. Целта на Google рекламата е да удовлетворява нуждите на потребителските сегменти, но тя е изпълнима само при ясното съзнаване на тези потребности.

Постигане на релевантност

Успехът на Google рекламата зависи до висока степен от нейното съдържание – текстово, графично или видео съдържание. Независимо от вида на Google реклама, то едно условие е значимо за спазване, а именно – релевантността.

Позиционирането на реклама в Google търсачката изисква подбор на правилните ключови думи и изрази, които да удовлетворят потребителското търсене. Тук влиза подбор на правилно заглавие, мета тагове и описания. Те трябва да бъдат максимално релевантни, за да улеснят клиентите в тяхното търсене и съответно извършване на покупка.

Когато Google рекламите включват снимки или видео материали, то условието за релевантност е равносилно с текстовите послания. Важно е да подбраните рекламни материали да отговарят на зададените въпроси и да се задоволяват очакванията на аудиторията.

Да обобщим с няколко думи:

Независимо от настъпващите промени в маркетинга и неговата дигитализация, то рекламата не отслабва по отношение на влияние и ефект върху развитието на бизнеса и изграждане на бранд идентичност.

Google рекламата е една от най-популярните форми за дигитална реклама, която се поделя на реклама в търсачката и дисплейна реклама. Тя е желана форма на рекламна комуникация, която трябва да се свърже с целевите сегменти, да предостави релевантност и да отговори на потребителското търсене.

Източник: Plovdiv.me
Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове

Няма коментари:

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.