SEO оптимизация

[seo][bleft]

Уеб дизайн за фирмен сайт - дефиниция, елементи и приложениеУеб дизайн за фирмен сайт - дефиниция, елементи и приложение

Процесът на проектиране на уеб дизайн за фирмен сайт включва създаване на страници по начин, който отразява марката и информацията на компанията, като същевременно се гарантира, че е предоставен удобен за потребителя интерфейс. Независимо дали проектирате уебсайт, мобилно приложение или поддържате съдържание на уебсайт, външният вид и дизайн са ключови елементи. Има много начини, от които можете да избирате, когато става дума за уеб разработка.

Какво правят уеб дизайнерите?

Като част от процеса по проектиране и създаване на уеб дизайн за фирма, трябва да се идентифицират целите на сайта или уеб страницата, и да се уверите, че е достъпна за всички потенциални посетители. За да се постигне тази цел, съдържанието и изображенията са организирани в серия от страници и приложенията са интегрирани заедно с други интерактивни елементи.

При създаването на уеб дизайн за фирмен сайт трябва да се спазват следните неща:

Избор на лесни за четене шрифтове, като се проектират цветове, шрифтове и оформления с мисъл за идентичността на марката.

Какви са елементите на уеб дизайна?

Уеб дизайнерите са в състояние да предоставят ефективни решения и са в състояние да се адаптират към всякакви предпочитания по време на процеса на проектиране. Почти всяка компания за уеб дизайн има редица стандартни компоненти, като например следните:

-          Оформление

-          Изображения

o   Визуална йерархия

o   Цветова схема

o   Типография

o   Четивност

o   Навигация

o   Съдържание

o   Подвижен

Оформление

Оформлението се отнася до това как съдържанието на фирменият сайт е организирано и показано на определена уеб страница. За да се създаде успешен уеб дизайн, дизайнерът трябва внимателно да изгради оформлението на сайта. За да го направи възможно най-опростен, интуитивен и възможно най-достъпен, дизайнерът подрежда елементите на уебсайта, по такъв начин, че на потребителя да му изключително лесно. Мобилните устройства и настолните екрани могат да бъдат проектирани по различен начин от уеб дизайнерите. Тъй като много посетители влизат в уебсайтове, използвайки своите мобилни телефони или таблети, удобната за мобилни устройства уеб страница трябва да бъде перфектна. Когато устройство, различно от настолен компютър, се свърже с уебсайт, ще се активира изглед само за мобилни устройства, за да се гарантира, че е удобен за мобилни устройства.

Изображения

Изображение, например, е картина, графика, снимка, икона или друг вид илюстрация, която по някакъв начин допринася с допълнителна информация към текста. Дизайнерът може да избере изображения, които имат отношение към сайта на фирмата.

Визуална йерархия

При създаването на уеб сайт, визуалната йерархия представлява реда, в който информацията ще бъде показана на потребителя. Важен аспект на уеб дизайна е начина, по който той насочва очите и поведението на посетителите в сайта на фирмата.

Цветова схема

Ефективната цветова схема е комбинация от цветове, която отразява идентичността на компанията. Цветовата палитра може да бъде от един цвят или от различни нюанси на определения цвят, или може да бъде комбинация от цветове, които са близки по нюанс един на друг, или може да бъде допълваща се палитра от цветове.

Типография

Типографският стил може да бъде описан като стил или шрифт за писмено съдържание. Серифните шрифтове обикновено се препоръчват за някои сайтове, докато несерифните шрифтове може да са по-подходящи за други в зависимост от индустрията, целта и типичния потребител на сайта.

Четимост

На уеб страница четимостта се отнася до това колко лесно е да се прочете текстът. Тъй като посетителите обикновено прекарват малко време в уебсайтовете, те трябва да могат да четат текста и да намират информация бързо.

Навигация

Важна част на фирмен уебсайт са неговите навигационни елементи. Те позволяват на потребителите да избират къде искат да отидат. В зависимост от изискванията на фирмата за сайта им, уеб дизайнерите създават подходяща навигация. От съществено значение е тези елементи да са налице, така че посетителите да имат бърз достъп до информацията, от която се нуждаят. Навигационните менюта могат да бъдат скрити и с помощта на бутон да стават видими, или видими – в зависимост от изискванията. Освен това могат да бъдат включени стрелки с едно щракване, за да се насочват потребителите към определена страницата или към определен раздел.

Съдържание

Информацията в уебсайт се нарича съдържание. Посетителите искат да получат информацията бързо, така че тя играе ключова роля, като от уебдизайнера зависи как ще бъде поставена в сайта. Един ефективен фирмер сайт комуникира ясно и привлича вниманието на читателя, което води до повече реализации.

Няма коментари:

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.