SEO оптимизация

[seo][bleft]

Как Да Финансираме Бизнес Идеята Си С Финансиране От Европрограми

Когато говорим за кандидатстване по европейски програми за финансиране става ясно, че много от потенциалните кандидати не са наясно какъв е процесът за реализация на такъв проект. 


Прекалено много изисквания, твърде много документи и не знаете от къде да започнете? Не знаете дори дали сте подходящ кандидат? Най-лесно за Вас ще бъде ако се свържете с консултант, специализиран в изготвянето на европейски проекти.


В следващите редове ще обясним малко по-подробно какъв е процесът по самото кандидатстване. Самият процес е сложен и изисква повече време, но ако използвате услугите на консултант всичко ще Ви се стори лесно и бързо. Точно поради тази причина консултантите от ФлексиПро съветват да се свържете с фирма, компетентна в изготвянето на европейски проекти. Така ще си гарантирате сигурност и спокойствие във всички етапи на кандидатстването за европейско финансиране.


Какви са етапите, през които се преминава, за да кандидатствате за европроект?

1. Подготвителен етап 


Консултантите идентифицират проектната идея и нейното разработване на базата на внимателно проучване и надежден анализ. 


Ако искате да кандидатствате за конкретна процедура, консултантът трябва да провери дали отговаряте на условията. Ако нямате идея коя процедура ще е най-подходяща за Вас, консултантите ще Ви насочат в този момент. Ще Ви предложат процедура, която изглежда най-близка до идеите Ви и ще проверят какъв е шансът да спечелите финансиране. 


Необходимо е да обсъдите какъв размер финансиране очаквате да получите и дали се вписвате в допустимия размер за съответната избрана от Вас процедура. Освен това е нужно да се уточни какви са очакванията Ви относно подобренията във фирмата, които тепърва ще се направят – трябва да уточните дали имате нужда от машини и съоръжения, дали имате нужда от предпазни средства, дали имате нужда от наемането на нови кадри и т.н. Очакванията и нуждите Ви трябва да съвпадат с допустимите дейности на съответната процедура. 


Щом експертът установи, че няма пречки и че отговаряте на изискванията за съответната процедура, може да се пристъпи към изготвянето на проектното предложение.


2. Представителен етап или т.нар. разработване на проект. 

Всяка проектна идея се разработва внимателно съгласно изискванията на Управляващия орган, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. 


Извършва се предварителна оценка и прогноза на фирмата като се пресмятат броя точки, които ще получи проектното предложение, съгласно обявените критерии за оценка. 


Консултантът може да даде насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка. Експертът попълва формуляра за кандидатстване, окомплектова пълната документация, включително прилежащите декларации, прави анализ на нуждите на съответната дейност и уточнява в какъв период ще бъдат постигнати определените резултати. Експертът трябва да обоснове нуждата на всеки един разход, като го опише в проектното предложение.


3. Постигане на цели

Целите по проекта биват краткосрочни, дългосрочни или специфични. Те трябва да бъдат реални за реализация в организацията и да се опишат в проектното предложение.


4. Избор на програма

Следващата важна стъпка е да се изясни къде шансът Ви за одобрение е най-голям. Избира се програма, която набира проектни предложения, и за която сте подходящ кандидат за финансиране, с реални шансове за спечелване на финансирането.


5. Изготвяне на проектно предложение за финансиране. 

В предложението е нужно да се приложи и бизнес план, който да е съобразен с всички изисквания и правила на оценителната комисия. Препоръчително е експерт да изготви проекта Ви, за да се избегнат стилистични или езикови грешки и за да сте сигурни, че са изпълнени всички изисквания на оперативната програма. Това може да ви спести много главоболия и нерви.


6. Оценка на оценителната комисия. 

Процесът по оценка от комисия включва вместването в съответния срок за подаване на документите, оценяване завършеността на документите и самото съдържание на проекта. Експертът съдейства при нужда при поискана допълнителна информация и документи от страна на Управляващия орган в процеса на оценка на проекта. Може да разчитате на консултанта при подготовката на необходимите документи за сключване на договор за безвъзмездна помощ.


Не се колебайте да потърсите услугите на професионален консултант за изготвяне на  европейски проекти за финансиране. Успехът на Вашата компания след изготвянето на такъв проект е гарантиран! Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове

Няма коментари: