SEO оптимизация

[seo][bleft]

Подготвяне на статия за целите на ПР


Какви са изискванията и препоръките за качествена статия, подходяща за ПР? На какво да наблегнете, както и други ценни съвети ще научите от копирайтърите на W-SEO.com, които специално за Вас разкриват част от тайните и тънкостите, които прилагат...

Няколко са основните момента, на които сериозно да обърнете внимание.
Нека започнем с една от най-важните части - ЗАГЛАВИЕТО.
Заглавието на статията играе ключова роля за нейното въздействие. Нещо повече, от него доста често зависи дали тя въобще ще бъде прочетена, дали адресът, на който е поместена ще се отвори, или ще бъде заобиколена.
Заглавието трябва да е ясно, точно, кратко, но да съдържа въвеждаща информация, да предизвика интерес у читателите.
Стилът на писане е другото важно нещо! Трябва да отговаря на публиката, за която статията е предназначена. Например, ако се пише в блог за компютри, то трябва да се употребяват най-важните чуждици, които в читателите често срещат.

Истина е, че ПР статията се явява основен инструмент в съвременния PR и често бива поръчвана услуга по написването, както и публикуването й.

Чрез статията се посочват дадени проблеми, дават се препоръки, акцентира се върху нещо, което е моделно, интересно за читателя.


Статията е чисто PR средство използвано изключително за изграждането на имидж.
Посланието на самата статия също трябва да е точно и ясно, да има своите убежденчески свойства и да напомни за себе си, за цченностите, да бъде структурирано така, че бързо да бъде споделяно в социалните мрежи.
Важно е текста в  да съдържа думите, които са опоменати в заглавието, както и да има увод, изложение и естествено, заключение.
В увода е добре да бъдат написани няколко въведителни изречения, а в изложението да бъде представен акцент върху това, каква информация се предлага.
Заключението често може да съдържа обобщение от написаното с препоръки за четене на сходни статии, например.

Ако желаете наши копирайтъри да създадат ПР статия за Вас, да я публикуват в наши или чужди информационни агенции, то можете да пишете на https://w-seo.com/contact_us, или да ползвате office @ w-seo.com.

Няма коментари: