SEO оптимизация

[seo][bleft]

Списък с документи за регистраиця на ООД


Какви са необходимите документи, както и какво трябва да направите, за да регистрирате ООД. Именно на тези два въпроса ще Ви бъде отговорено в писмен вид, достатъчно е да се запознаете със следващите редове.


Първо, нека кажем, че процедурата не е никак лесна, и ако за първи път Ви се налага да попълвате подобни документи, то по-добре да се насочите към компания, която се занимава с подобни дейности.
Цената е изключително удачна, варира между 100 и 500 лева, което автоматично означава, че ако времето Ви е по-ценно, най-добре да се насочите към специализирана фирма, предлагаща подобна дейност.


Ето и какви са необходимите документи и процедура по регистрация на ООД 

Заявление по образец A4
За начало, нека отбележим, че вписването на ООД се извършва въз основа на Заявление по образец А4 и се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Заявлението за регистрация на фирмата е по образец и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Ако желаете да подавате документи по интернет, имате две възможности – или да ползвате адвокат, който има електронен подпис, или да направите такъв подпис на управителя, който да заяви вписването лично. Ако искате да подадете документите на хартиен носител, можете да изтеглите заявлението от горепосочения линк. Заявлението и приложенията към него се подават на български език.
Документите трябва да са попълнени на езикът, който е основен за конкретната държава.

Дружествен договор и учредителен протокол 
Преди да се стигне до попълването на Заявлението, следва, разбира се, да се съставят документите на дружеството, като ние ще започнем с дружествения договор.
Спесимен/Образец от подписа на управителя

Следващото важно нещо е образец  от подписа на управителя/управителите, който изисква нотариална заверка. Образецът от подписа на управителя/управителите се подава на основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон.

Декларации
Задължителните декларации, които трябва да бъдат разписани от управителя/управителите – декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ. Ако документите ще се подават от приносител, следва да бъде попълнена декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР от същия. Когато документите се подават от приносител, Заявлението по образец (А4) трябва да бъде заверено нотариално. След попълване на досега изброените документи, се смята, че има готовност за заплащане на държавната такса за регистрация на ООД в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Такси и разходи, които ще трябва да заплатите
По заявление за регистрация на ООД се заплаща държавна такса за вписване в ТР в размер на 110 лв., а по заявлението за запазване на фирма се събира такса в размер на 40 лв (незадължително). Съгласно чл. 16а, ал. 2, т. 3 от Тарифата при подаване на заявление за вписване на обстоятелства относно ООД по електронен път, таксата е в размер на 55 лв (от 14.02.2014 г.), към настоящия момент не ни е известно да има промени. Когато се подава заявление (Д1) по електронен път, таксата е 20 лв. По електронен път документи за регистрация на ООД могат да подават само адвокати, когато става въпрос за заявители, които не са управители на фирмата.
Както сами можете да се досетите, тези 110 лева са най-големия разход, що се касае за регистрация на ООД.

Важно е да отбележим, че прехвърлянето на фирма става по почти аналогичен начин, като регистрацията.
Финални думи. Изборът на фирма, дали ще е ЕООД или ООД зависи от броя на управителите главно. Ако говорим за един управител, т.е., ако приемем, че Вие сте едноличен управител, то по-удачно е да регистрирате ЕООД. Ако имате партньори, които желаете да бъдат вписани с дялово участие, тогава можете да регистрирате ООД.Няма коментари: