SEO оптимизация

[seo][bleft]

Функции на рекламата и как работи

Съвременното производство все повече се отдалечава от потреблението във времето и пространството. Отсъствието на контакт между производителя и купувача е причина за използването на нелични форми за започнаване на потенциалния купувач със стоките, услугите и идеите, които му се предлагат, с техните качества, с начина на потребление и с условията на продажба. Рекламата като средство за създаване на запази на сотките и услугите, я прави необходима както за продавачите, така и за купувачите. Затова тя излълнява няколко основни функции:

Информационна

  - запознава потенциалния потребител с новите стоки и услуги, чрез даване на сведения за качеството, цената, начините на употреба, мястото на продажбите. Тази инф. функция е необходима, защото тя подтиква към покупка. Важна е когато се въвежда нова стока на пазара. Всеки продукт, произведен за продажба, може да стане стока, когато потребителят е информиран и приеме стоката като потребност, цел, подбуда. Информираността е важен елемент при покупко-продажбата, независимо по какъв начин се предава информацията.

Стимулираща 

- създава нови потребности, рекламата тук разширява покупките, т.е. рекламата дава нов импулс на стоката.

Въздействаща 

 - формира предпочитание към стоката или марката, отделя рекламираната стока от всички останали и главно от тези на конкурентите, изтъква нейните преимущества, убеждава потребителя да купи точно нея.

Напомняща 

 - поддържа осведомеността на високо равнище. Тя поддържа търсенето на дадена стока или услуга, свързана е с увеличението на пласментите.

Социална 

 - оказва влияние върху общественото мнение; може да бъде използваназа решаване на социланозначими пронлеми; тя служи на значими идеи в интерес на обществото.


Икономическа 

- чрез разпространението на сведения за условията и мечтата на продажбите, за цените и характеристиките на стоките и услугите,
рекламата стимулира продажбите и оказва пряко влияние върху финансовите резултати на организацията.

            Освен посочените функции на микроравнище, има и функции на рекламата, които се приявяват на макроравнище. Те са:

-          циклична – средство за въздействие в/у пазара и за разширяване на потреблението в съответния подем на икономиката.
-          антициклична – с нея се цели да се намали действието на неблагоприятното въздействие на иконом. фактори при кризи, с цел да се увеличи търсенето и да се ограничат спестяванията.
-          нециклична – засилва се и се увеличава, в зависимост от продажбите.

Рекламата продава на потребителя; създава пазари, наламява разходите на потребителя; стимулира постоянно подобряването на стоките; стимулира конкуренцията; налага провеждане на проучвания, които, от една страна, повишават нейната научност, от друга страна, иследват вкусовете и предпочитанията.


Източник: invest-news.eu

Няма коментари:

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.