Последователи

Дигитален маркетинг

Ако сте стобственик на дигитална агенция, можете да участвате в сайта, публикувайки ПР статии! Подробности можете да научите на имейл office at w-seo.com

Интернет реклама

Едва ли има човек, който да не си дава сметка, че чрез ефективна онлайн реклама, може да подобри бизнесът си, продажбите си, да повиши броя клиенти. Ние, екипът на компанията предлагаме на Вашето внимание ценни съвети за това, как да го сторите, при това - безплатно. Четете всеки ден www.PRpuzel.com и поканете Вашите приятели в сайта!

SEO оптимизация на сайтове

SEO оптимизация на сайтове и по-добро класиране в Google и други търсещи машини. Ако търсите професионални SEO решения - то тогава W-SEO.com е Вашата компания, която ще изгради стратегия, с която да покорите върховите позиции!

Функции на рекламата и как работи

Съвременното производство все повече се отдалечава от потреблението във времето и пространството. Отсъствието на контакт между производителя и купувача е причина за използването на нелични форми за започнаване на потенциалния купувач със стоките, услугите и идеите, които му се предлагат, с техните качества, с начина на потребление и с условията на продажба. Рекламата като средство за създаване на запази на сотките и услугите, я прави необходима както за продавачите, така и за купувачите. Затова тя излълнява няколко основни функции:

Информационна

  - запознава потенциалния потребител с новите стоки и услуги, чрез даване на сведения за качеството, цената, начините на употреба, мястото на продажбите. Тази инф. функция е необходима, защото тя подтиква към покупка. Важна е когато се въвежда нова стока на пазара. Всеки продукт, произведен за продажба, може да стане стока, когато потребителят е информиран и приеме стоката като потребност, цел, подбуда. Информираността е важен елемент при покупко-продажбата, независимо по какъв начин се предава информацията.

Стимулираща 

- създава нови потребности, рекламата тук разширява покупките, т.е. рекламата дава нов импулс на стоката.

Въздействаща 

 - формира предпочитание към стоката или марката, отделя рекламираната стока от всички останали и главно от тези на конкурентите, изтъква нейните преимущества, убеждава потребителя да купи точно нея.

Напомняща 

 - поддържа осведомеността на високо равнище. Тя поддържа търсенето на дадена стока или услуга, свързана е с увеличението на пласментите.

Социална 

 - оказва влияние върху общественото мнение; може да бъде използваназа решаване на социланозначими пронлеми; тя служи на значими идеи в интерес на обществото.


Икономическа 

- чрез разпространението на сведения за условията и мечтата на продажбите, за цените и характеристиките на стоките и услугите,
рекламата стимулира продажбите и оказва пряко влияние върху финансовите резултати на организацията.

            Освен посочените функции на микроравнище, има и функции на рекламата, които се приявяват на макроравнище. Те са:

-          циклична – средство за въздействие в/у пазара и за разширяване на потреблението в съответния подем на икономиката.
-          антициклична – с нея се цели да се намали действието на неблагоприятното въздействие на иконом. фактори при кризи, с цел да се увеличи търсенето и да се ограничат спестяванията.
-          нециклична – засилва се и се увеличава, в зависимост от продажбите.

Рекламата продава на потребителя; създава пазари, наламява разходите на потребителя; стимулира постоянно подобряването на стоките; стимулира конкуренцията; налага провеждане на проучвания, които, от една страна, повишават нейната научност, от друга страна, иследват вкусовете и предпочитанията.


Източник: invest-news.eu

Няма коментари: